Konieczność pozyskania i wdrożenia w firmie innowacyjnego przedsięwzięcia wynika zwykle z jej strategii rozwojowej lub opracowanego wcześniej programu restrukturyzacji.

Najczęściej firma posiada rozpoznanie jakiego rodzaju innowację chce pozyskać i skąd ją zdobyć; nierzadko jest to nawet rozwiązanie własnego autorstwa, ale pomysł wymaga skonkretyzowania w obszarze ekonomiczno- finansowym.
Zadaniem BAA jest w takiej sytuacji sporządzenie biznes planu działalności firmy w fazie wprowadzania innowacji oraz po jej wdrożeniu, z uwzględnieniem przychodów i kosztów operacyjnych zarówno dla samego przedsięwzięcia jak i dla całej spółki.
W przypadku gdy innowacja wymaga zlecenia na zewnątrz prac badawczych, zakupu technologii lub urządzeń szacowane są również wydatki inwestycyjne z tego tytułu i wskazywane źródło pozyskania na nie środków finansowych. Na koniec dokonuje się rachunku efektywności transferu innowacji i jeśli nie daje on pożądanych wskazań koryguje się założenia projektu.

Eksperci BAA zajmują się również przypadkami transferu innowacji w drodze fuzji firm, z których jedna dysponuje innowacyjnym rozwiązaniem, a druga zaś ma możliwości jego komercjalizacji, bądź też poprzez wejście do spółki partnera, będącego autorem innowacyjnego projektu. Często też dla wdrożenia innowacji powołuje się zupełnie nową spółkę przez właściciela innowacji i tego co ma środki na jej komercjalizację.

Napisz do nas Kontakt

BAA logo

BAA Polska to zespół doświadczonych ekspertów oraz lider wielopodmiotowych konsorcjów.

Przydatne linki

  • Projekty "START UP"
  • Sukcesja w firmie
  • Interim Management
  • Poszukiwanie inwestorów
  • Strategie rozwoju

Kontakt

BAA Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
tel:  (+ 48 22) 562 33 43
fax: (+ 48 22) 562 33 45

e-mail: baa@baa.com.pl

© Solmedia 2021