Programy restrukturyzacyjne (lub naprawcze) opracowywane są w sytuacjach, gdy z racji pogorszenia się koniunktury rynkowej, nowych priorytetów właściciela lub negatywnych zdarzeń wewnętrznych firma zagrożona jest upadłością, przed którą uchronić ją tylko może zmiana sposobu prowadzenia biznesu.

Jednym z dwóch kluczowych elementów tego procesu jest restrukturyzacja kosztowa, ponieważ wielkość i struktura ponoszonych kosztów jest następstwem formuły w jakiej odbywa się działalność komercyjna i są to koszty, w stopniu większym niż przychody, przesądzające o efektywności braku efektywności firmy. Drugim obszarem prac newralgicznym dla procesu naprawczego jest poprawa płynności finansowej, gdyż właśnie trwała utrata płynności, najczęściej wynikająca z nieefektywności działania, stanowi bezpośrednią przyczynę upadłości przedsiębiorstwa.

Przygotowanie programu naprawczego poprzedza diagnoza stanu firmy, określająca przyczyny jej problemów i obszary wymagające zmian. Na tej podstawie, jak też w oparciu o wskazania rynku eksperci opracowują nowy model działalności biznesowej wraz z zadaniami co do restrukturyzacji kosztów i dofinansowania firmy, niezbędnego dla przywrócenia jej płynności.

Napisz do nas Kontakt

BAA logo

BAA Polska to zespół doświadczonych ekspertów oraz lider wielopodmiotowych konsorcjów.

Przydatne linki

  • Projekty "START UP"
  • Sukcesja w firmie
  • Interim Management
  • Poszukiwanie inwestorów
  • Strategie rozwoju

Kontakt

BAA Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
tel:  (+ 48 22) 562 33 43
fax: (+ 48 22) 562 33 45

e-mail: baa@baa.com.pl

© Solmedia 2021