Oferujemy prace nad architekturą całego biznesu, ukierunkowane na stworzenie skutecznych i efektywnych sposobów jego prowadzenia.

Optymalizacja modelu biznesowego to kompleksowa usługa o złożonym charakterze, polegająca na określeniu najlepszego w danych warunkach sposobu funkcjonowania firmy na wszystkich jej płaszczyznach tj.:

  • produkcji / sposobów tworzenia usług,
  • zaopatrzenia,
  • oferty asortymentowej i sprzedaży (dystrybucji),
  • finansów (cen, kosztów),
  • organizacji procesów wewnętrznych,

z uwzględnieniem, obok potencjału wewnętrznego firmy, także uwarunkowań rynkowych, specyfiki branży oraz trendów biznesowych.

Innymi słowy odpowiadamy na pytanie jak dany biznes powinien funkcjonować, aby realizować cele właściciela, maksymalizować wartość firmy, generować zyski i skutecznie konkurować na rynku. Etapem wyjściowym prac nad modelem biznesowym jest diagnoza obecnego stanu firmy lub nowego przedsięwzięcia gospodarczego oraz analiza rynku, na którym biznes ten ma funkcjonować (dostawcy, odbiorcy, konkurenci, kooperanci).

Nasza oferta jest skierowana zarówno do podmiotów dopiero rozpoczynających działalność operacyjną, jak i tych, które chcą poprawić efektywność już prowadzonego biznesu.

Napisz do nas Kontakt

BAA logo

BAA Polska to zespół doświadczonych ekspertów oraz lider wielopodmiotowych konsorcjów.

Przydatne linki

  • Projekty "START UP"
  • Sukcesja w firmie
  • Interim Management
  • Poszukiwanie inwestorów
  • Strategie rozwoju

Kontakt

BAA Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
tel:  (+ 48 22) 562 33 43
fax: (+ 48 22) 562 33 45

e-mail: baa@baa.com.pl

© Solmedia 2021