Prace zaliczane do kategorii „doradztwo operacyjne dla zarządu” to działania o bardzo szerokim i różnorodnym charakterze.

Część z nich polega na bieżącym konsultowaniu problemów, z jakimi spotyka się zarząd, z punktu widzenia ważnych dla spółki zadań długoterminowych np. realizacji nowej strategii rozwojowej lub programu restrukturyzacji. Doradztwo takie występuje zwykle w następstwie wcześniej wykonanych dużych projektów, których wdrażanie powinno być monitorowane.

Potrzeba doradztwa operacyjnego pojawia się również w sytuacjach, gdy spółka stoi dopiero u progu znaczących zmian i musi się do nich odpowiednio przygotować. Do takich należy m.in. wejście na giełdę i konieczność adaptacji sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa do wymogów rynku publicznego; uruchamianie prac nad znaczącym projektem inwestycyjnym czy też podjęcie przez właścicieli decyzji o sprzedaży spółki i „czyszczenie” jej działalności w sferze organizacji produkcji oraz kwestii prawnych i finansowych do stanu atrakcyjnego dla potencjalnego inwestora.

Napisz do nas Kontakt

BAA logo

BAA Polska to zespół doświadczonych ekspertów oraz lider wielopodmiotowych konsorcjów.

Przydatne linki

  • Projekty "START UP"
  • Sukcesja w firmie
  • Interim Management
  • Poszukiwanie inwestorów
  • Strategie rozwoju

Kontakt

BAA Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
tel:  (+ 48 22) 562 33 43
fax: (+ 48 22) 562 33 45

e-mail: baa@baa.com.pl

© Solmedia 2021