Kultura organizacji stanowi ważny element w walce o sukces rynkowy. Ilustruje to przykład dwóch firm z jednej branży o tej samej wielkości i podobnych kompetencjach kadry menadżerskiej, z których jedna odnosi sukcesy, a druga „stoi w miejscu” lub bankrutuje.

Dopiero niedawno dostrzeżono, iż przesądza o tym kultura organizacji, która decyduje o modelu zarządzania firmą. Od tego czasu kulturę organizacji uznaje się za jeden z wyznaczników poziomu nowoczesności podmiotów gospodarczych. W tym zakresie polskie firmy dzieli od czołówki światowej jeszcze duży dystans. Jako pierwsze o kulturę organizacji zadbały krajowe spółki należące do międzynarodowych grup kapitałowych, a w ślad za nimi firmy notowane na giełdzie.

Proces doskonalenia kultury organizacji polega na badaniu (najczęściej poprzez rozmowy lub w formie ankietowej) obowiązującego w firmie systemu zachowań i reguł postępowania w sferze wykonywania władzy, zakresu wolności, sposobu komunikowania się, systemu nagradzania i karania oraz skali niepewności w kontaktach wewnętrznych. Następnie dokonuje się interpretacji otrzymywanych wyników z punktu widzenia cech istotnych dla firmy, takich jak np. nastawienie na innowacyjność i podejmowanie ryzyka, budowanie wyniku finansowego, umiejętność pracy zespołowej, stabilność działania, lojalność pracowników itp. W efekcie określa się słabe ogniwa kultury organizacji i w dyskusji z kadrą menadżerską proponuje rozwiązania korygujące.

Napisz do nas Kontakt

BAA logo

BAA Polska to zespół doświadczonych ekspertów oraz lider wielopodmiotowych konsorcjów.

Przydatne linki

  • Projekty "START UP"
  • Sukcesja w firmie
  • Interim Management
  • Poszukiwanie inwestorów
  • Strategie rozwoju

Kontakt

BAA Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
tel:  (+ 48 22) 562 33 43
fax: (+ 48 22) 562 33 45

e-mail: baa@baa.com.pl

© Solmedia 2021