Diagnozy stanu firmy lub przedsięwzięcia biznesowego stanowią wyjściowy etap prawie wszystkich projektów o bardziej złożonym charakterze, takich jak zakup lub sprzedaż przedsiębiorstwa, program restrukturyzacji, optymalizacja modelu biznesowego, emisja akcji lub obligacji czy ubieganie się kredyt.

Diagnozy także mogą być również dokumentem samodzielnym, opracowanym dla potrzeb oceny właścicielskiej ewentualnie dla oceny zarządu jako narzędzie monitorowania przebiegu procesów operacyjnych.
Istotą diagnozy jest dokonanie na określony moment analizy wszystkich lub wybranych obszarów funkcjonowania działalności firmy, określenie jej atutów, ułomności oraz wąskich gardeł ograniczających rozwój, a na koniec sporządzenie wniosków i rekomendacji co do stanu tego biznesu z punktu widzenia celu, dla którego analiza taka została dokonana.
Diagnoza sytuacji finansowej stanowi kluczowy element całego dokumentu, ponieważ zdarzenia w każdym obszarze działalności biznesowej w efekcie odzwierciedlają się w danych finansowych, a sytuacja finansowa firmy przesądza o sile rozwojowej prowadzonego przez nią biznesu.

Stosownie do potrzeb BAA oferuje diagnozy szybkie (tzn. quick scan) wykonywane w ciągu 3 dni, ale też diagnozy pogłębione we wszystkich lub wybranych sferach w działalności firmy.

Napisz do nas Kontakt

BAA logo

BAA Polska to zespół doświadczonych ekspertów oraz lider wielopodmiotowych konsorcjów.

Przydatne linki

  • Projekty "START UP"
  • Sukcesja w firmie
  • Interim Management
  • Poszukiwanie inwestorów
  • Strategie rozwoju

Kontakt

BAA Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
tel:  (+ 48 22) 562 33 43
fax: (+ 48 22) 562 33 45

e-mail: baa@baa.com.pl

© Solmedia 2021