Specyficzną cechą projektów współfinansowanych ze środków UE są szczegółowe uregulowania dotyczące sposobu ich realizacji; nawet jedna nieprawidłowa decyzja może skutkować niewypłaceniem przyznanych środków. Dla uniknięcia tego ryzyka BAA oferuje usługi zarządzania projektami unijnymi.

Szczegółowa oferta BAA w tym zakresie obejmuje:

 • Przygotowanie operacyjnego modelu realizacji projektu UE (regulamin organizacyjny projektu, dokumentacja personelu zaangażowanego w projekt, obieg dokumentów operacyjnych projektu, sposób archiwizacji dokumentów projektowych),
 • Określanie kwalifikowalności kosztów,
 • Określanie stopnia realizacji wskaźników produktu i rezultatu,
 • Ocena prawidłowości postępowań ofertowych przy zakupach na rzecz projektu,
 • Przygotowywanie wniosków o płatność na poziomie płatności zaliczkowej oraz płatności końcowej,
 • Przygotowywanie sprawozdań z realizacji prac,
 • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych projektu i obsługa audytów zewnętrznych,
 • Przygotowanie merytorycznego uzasadnienia zmian do wniosków i aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego,
 • Reprezentowanie Klienta w bieżących kontaktach z instytucjami zarządzającymi dotacją.

Napisz do nas Kontakt

BAA logo

BAA Polska to zespół doświadczonych ekspertów oraz lider wielopodmiotowych konsorcjów.

Przydatne linki

 • Projekty "START UP"
 • Sukcesja w firmie
 • Interim Management
 • Poszukiwanie inwestorów
 • Strategie rozwoju

Kontakt

BAA Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
tel:  (+ 48 22) 562 33 43
fax: (+ 48 22) 562 33 45

e-mail: baa@baa.com.pl

© Solmedia 2021