BAA wspólnie z partnerami społecznymi jest beneficjentem dotacji UE, przeznaczonych na analizowanie wybranych zjawisk gospodarczych. W tej formule realizujemy duże badania społeczno-gospodarcze, regionalne i ogólnokrajowe, kampanie informacyjno-promocyjne oraz złożone projekty łączące komponenty doradcze ze szkoleniowymi.

Do największych projektów UE realizowanych przez BAA Polska w partnerstwie należą:

 • Ogólnokrajowe badania w dziedzinie zarządzania zmianą gospodarczą na przykładzie pięciu branż. Partner – Związek Pracodawców Business Centre Club,
 • Praca badawczo – analityczna „Modyfikowanie kultury organizacji w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw”. Partner - Forum Związków Zawodowych,
 • Koncepcja projektu „Kredyt Unia” na potrzeby banków i instytucji finansowych wspierających system dotacji,
 • Strategia rozwoju i biznes planu dla części technologicznej Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego wraz z pakietem sesji szkoleniowych - zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Organizacja sesji informacyjno – doradczych dla przedstawicieli Krajowego Systemu Usług z obszaru MŚP, działającego przy PARP na temat:
  • „Partnerstwo Publiczno – Prywatne jako perspektywiczny kierunek rozwoju firm sektora MŚP”,
  • „Partnerstwo na rzecz innowacji”.

Napisz do nas Kontakt

BAA logo

BAA Polska to zespół doświadczonych ekspertów oraz lider wielopodmiotowych konsorcjów.

Przydatne linki

 • Projekty "START UP"
 • Sukcesja w firmie
 • Interim Management
 • Poszukiwanie inwestorów
 • Strategie rozwoju

Kontakt

BAA Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
tel:  (+ 48 22) 562 33 43
fax: (+ 48 22) 562 33 45

e-mail: baa@baa.com.pl

© Solmedia 2021