Uzupełnieniem oferty BAA w sferze dotacji na inwestycje i prace badawczo-rozwojowe jest pozyskiwanie funduszy pomocowych na projekty szkoleniowe i doradcze.

Z uwagi na konstrukcję tego rodzaju instrumentów wsparcia, najczęściej są to projekty realizowane przez podmioty należące do sektora małych i średnich firm. Nasza oferta w tym zakresie obejmuje pełen zakres usług, tj. od poszukiwania odpowiedniego instrumentu wsparcia, poprzez opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej, po zarządzanie danym projektem wraz z jego pełnym rozliczeniem.

Obok projektów szkoleniowych, realizujemy także projekty z zakresu doradztwa operacyjnego dla MŚP, których istotna część jest finansowana ze środków pomocowych. Do tej pory tego rodzaju prace realizowaliśmy w ramach takich instrumentów pomocowych, jak:

  • Program Rozwoju Przedsiębiorstw,
  • Program Innowacje i Technologie dla Rozwoju Przedsiębiorstw,
  • Program Rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych,
  • Fundusz Wsparcia na Doradztwo,
  • Program - Rozwój i Modernizacja Przedsiębiorstw w Oparciu o Nowe Technologie.

Usługi w ramach powyższych programów BAA Polska świadczyła na bazie specjalnego świadectwa potwierdzającego potencjał merytoryczny (tzw. akredytacji) przyznawanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Napisz do nas Kontakt

BAA logo

BAA Polska to zespół doświadczonych ekspertów oraz lider wielopodmiotowych konsorcjów.

Przydatne linki

  • Projekty "START UP"
  • Sukcesja w firmie
  • Interim Management
  • Poszukiwanie inwestorów
  • Strategie rozwoju

Kontakt

BAA Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
tel:  (+ 48 22) 562 33 43
fax: (+ 48 22) 562 33 45

e-mail: baa@baa.com.pl

© Solmedia 2021