Oferta usług doradczych BAA Polska w zakresie pozyskiwania dotacji UE i grantów pomocowych koncentruje się przede wszystkim na trzech obszarach. Są to:

 • dotacje na projekty badawczo-rozwojowe prowadzące do powstawania nowych rozwiązań technologicznych i produktów,
 • dotacje na inwestycje komercyjne i ekologiczne podejmowane przez przedsiębiorców,
 • dotacje na inwestycje infrastrukturalne realizowane przez samorządy lokalne lub podmioty sfery publicznej.

Wyróżniającymi się cechami naszej oferty są:

 • zindywidualizowane podejście do wniosku
  Dla każdego projektu tworzymy dostosowaną do specyfiki przedsięwzięcia dokumentację aplikacyjną. Wiemy, że tylko tak opracowana dokumentacja gwarantuje wysokie oceny merytoryczne w procesie oceny wniosku.
 • określenie realnych szans pozyskania dotacji przez firmę
  Na wstępie rzetelnie oceniamy szansę wniosku i podejmujemy się obsługi wyłącznie tych przedsięwzięć dla których prawdopodobieństwo pozyskania dofinansowania ocenimy wspólnie z Klientem jako wysokie.

Oferta BAA Polska obejmuje wszystkie elementy procesu ubiegania się o dotację, tj. przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, w tym studium wykonalności projektu i biznes plan (zgodnie wytycznymi do danego programu dotacyjnego), wniosku o dofinansowanie, opinii o poziomie innowacyjności i zaawansowaniu technologicznym projektu oraz oświadczeń i zestawień dodatkowych wymaganych jako załączniki do wniosku, a także weryfikację prawidłowości dokumentów formalnych załączanych do wniosku przez Klienta. Zajmujemy się również monitorowaniem procedury aplikacyjnej do czasu uzyskania decyzji o przyznaniu dotacji.

Napisz do nas Kontakt

BAA logo

BAA Polska to zespół doświadczonych ekspertów oraz lider wielopodmiotowych konsorcjów.

Przydatne linki

 • Projekty "START UP"
 • Sukcesja w firmie
 • Interim Management
 • Poszukiwanie inwestorów
 • Strategie rozwoju

Kontakt

BAA Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
tel:  (+ 48 22) 562 33 43
fax: (+ 48 22) 562 33 45

e-mail: baa@baa.com.pl

© Solmedia 2021