Różnorodność dotacji i grantów pomocowych oraz złożony system ich przyznawania skłonił BAA Polska do stworzenia usługi polegającej na doborze instrumentów pomocowych, odpowiednich do potrzeb naszych Klientów.

Nasza oferta w tym zakresie obejmuje dwa typy usług.
Pierwszy to kompleksowe doradztwo polegające na opracowaniu scenariusza pozyskiwania wsparcia dotacyjnego w okresie kilku lat, powiązanego z realizacją strategii rozwoju firmy. Scenariusz ten ma charakter planu wdrożeniowego, który wskazuje jaki instrument pomocowy, w jakim czasie i w jakim zakresie rzeczowym zostanie wykorzystany dla osiągnięcia określonego elementu strategii.
Drugi rodzaj prac to doradztwo operacyjne dla dofinansowania jednostkowych przedsięwzięć rozwojowych. Obejmuje ono:

  • Wybór programu pomocowego, z którego najszybciej będzie można uzyskać odpowiednie środki finansowe na to przedsięwzięcie,
  • analizę zdolności finansowej, prawnej i technicznej Klienta w procesie ubiegania się o dotację,
  • symulację oceny merytorycznej projektu, która umożliwi oszacowane realnych szans na otrzymanie wsparcia i wskaże obszary ewentualnej modyfikacji projektu,
  • sporządzanie opinii eksperckich w zakresie poprawności dokumentacji aplikacyjnej opracowanej przez Klienta wraz z rekomendacjami zmian.

Napisz do nas Kontakt

BAA logo

BAA Polska to zespół doświadczonych ekspertów oraz lider wielopodmiotowych konsorcjów.

Przydatne linki

  • Projekty "START UP"
  • Sukcesja w firmie
  • Interim Management
  • Poszukiwanie inwestorów
  • Strategie rozwoju

Kontakt

BAA Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
tel:  (+ 48 22) 562 33 43
fax: (+ 48 22) 562 33 45

e-mail: baa@baa.com.pl

© Solmedia 2021