Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) są nie tylko obowiązkowym systemem rejestracji zdarzeń finansowych w spółkach publicznych ale też bardzo dobrym narzędziem do operacyjnego zarządzania firmą. Wprowadzenie MSR umożliwia bowiem oparcie decyzji biznesowych na wiedzy o rynkowej wartości posiadanych przez przedsiębiorstwo aktywów materialnych i niematerialnych oraz na informacji o realnej, a nie księgowej wartości zobowiązań. Jest to niezwykle przydatny instrument dzięki któremu firma może poprawić swoją wiarygodność finansową, a także zminimalizować ryzyka wynikające z jej operacyjnego funkcjonowania.

BAA przekazuje przedsiębiorcom wiedzę w jakich warunkach prowadzenia działalności gospodarczej warto rozważać „przejście na MSR-y”, przygotowuje wg MSR-ów szacunek wyglądu sprawozdań finansowych za ostatni rok kalendarzowy, prezentuje korzyści i oraz konsekwencje dokonania takiego posunięcia, a także – wspólnie z partnerską firmą audytorską – doradza przy wdrożeniu MSR.

Napisz do nas Kontakt

BAA logo

BAA Polska to zespół doświadczonych ekspertów oraz lider wielopodmiotowych konsorcjów.

Przydatne linki

  • Projekty "START UP"
  • Sukcesja w firmie
  • Interim Management
  • Poszukiwanie inwestorów
  • Strategie rozwoju

Kontakt

BAA Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
tel:  (+ 48 22) 562 33 43
fax: (+ 48 22) 562 33 45

e-mail: baa@baa.com.pl

© Solmedia 2021