Szukając odpowiednich partnerów biznesowych dla naszych Klientów zabiegamy przede wszystkim o to by dokładnie rozpoznać i zrozumieć ich oczekiwania.

Proces poszukiwania inwestorów zaczynamy od szczegółowych ustaleń celu pracy, cech inwestora mających dla Klienta znaczenie kluczowe, obszaru poszukiwań oraz czasu na realizację tych działań. W oparciu o uzyskane informacje przygotowujemy krótką charakterystykę projektu, zwykle o dużym stopniu ogólności oraz dużo pełniejsze memorandum, opisujące kompleksowo istotę przedsięwzięcia. Stosownie do specyfiki zlecenia sporządzamy też wewnętrzną dokumentację dla Klienta, np. wycenę, biznes plan, strategię rozwoju itp. Jednocześnie przy użyciu wszystkich możliwych sposobów, w tym własnej bazy danych BAA, identyfikujemy potencjalne podmioty spełniające ustalone z Klientem kryteria. Do podmiotów tych kierujemy wstępnie ogólną informację o projekcie wraz z zaproszeniem do uczestnictwa, a potem - stosownie do ich odpowiedzi - rekomendujemy tych, którzy w pierwszym rzędzie powinni być brani pod uwagę.

Po akceptacji Klienta otrzymują oni pełne memorandum projektu i zestaw pytań, na które odpowiedź decydować będzie o ocenie złożonej przez inwestora propozycji. Kolejnym etapem jest bezpośrednie zapoznanie autora najkorzystniejszej oferty z przedsięwzięciem (due diligence) i ocena jego zweryfikowanej na tej podstawie propozycji finalnej. Gdy jest to propozycja satysfakcjonująca następują negocjacje i podpisanie umowy. Jeśli nie, procedura może być powtarzana. Często proces poszukiwania inwestorów ma mniej rozbudowany charakter bo od razu wybiera się najbardziej pożądanych partnerów i rozpoczyna negocjacje.

Napisz do nas Kontakt

BAA logo

BAA Polska to zespół doświadczonych ekspertów oraz lider wielopodmiotowych konsorcjów.

Przydatne linki

  • Projekty "START UP"
  • Sukcesja w firmie
  • Interim Management
  • Poszukiwanie inwestorów
  • Strategie rozwoju

Kontakt

BAA Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
tel:  (+ 48 22) 562 33 43
fax: (+ 48 22) 562 33 45

e-mail: baa@baa.com.pl

© Solmedia 2021