Dopełnieniem naszego udziału we wszystkich przejawach życia gospodarczego są opinie i ekspertyzy wykonywane na rzecz struktur rządowych, prokuratury i sądownictwa, a także przedsiębiorców wchodzących w np. spór, którego podłożem są relacje gospodarcze lub własnościowe.

Opinie i ekspertyzy, to jeden z najbardziej złożonych i kompleksowych produktów wymagający często analizy kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tomów akt. W tym obszarze naszej aktywności mamy w dorobku opinie, które stały się podstawą do rozstrzygnięć (przez sądy, prokuraturę) sporów prawnych, których przedmiot miał znaczącą wartość (nawet kilkaset milionów).

Pracujemy dla przedsiębiorców wchodzących w spór z organami rządowymi, samorządowymi stosując zrozumiałe dla prawników podejście do identyfikacji, definicji i wyceny szkody. Od kilku już lat sporządzamy opinie, które stają się podstawą wyceny majątku współmałżonków ulokowanego w podmiotach gospodarczych, często o bardzo złożonej i nie zawsze jednoznacznej strukturze własnościowej. W sprawach rozwodowych coraz częściej podział majątku dotyczy firm, praw majątkowych o wartości idącej w setki milionów złotych. Jako pierwsi w swych ekspertyzach zwróciliśmy uwagę na różne dla stron skutki podziału majątku wspólnego, jakim jest przedsiębiorstwo (ekspertyzy wykonywaliśmy dla wyceny podmiotów funkcjonujących w całej gamie. Wskazaliśmy na potrzebę uwzględnienia (korekty wartości) wpływu spłaty współmałżonka, wspólnika na wartość firmy po spłacie.

Napisz do nas Kontakt

BAA logo

BAA Polska to zespół doświadczonych ekspertów oraz lider wielopodmiotowych konsorcjów.

Przydatne linki

  • Projekty "START UP"
  • Sukcesja w firmie
  • Interim Management
  • Poszukiwanie inwestorów
  • Strategie rozwoju

Kontakt

BAA Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
tel:  (+ 48 22) 562 33 43
fax: (+ 48 22) 562 33 45

e-mail: baa@baa.com.pl

© Solmedia 2021