Odpowiednie sprecyzowanie rynku, produktów oraz sposobu działania, to problemy strategiczne dla firmy. Dorobek BAA Polska w tej strukturze to kilkadziesiąt kompleksowych strategii rozwoju oraz znacznie więcej opracowań dotyczących strategii dla wybranych obszarów biznesowych.

Strategia, to słowo wielorako definiowane. My pojmujemy je w wojskowym znaczeniu, gdzie z greckiego „strategos” i „agein” to odpowiednio przywództwo i armia rozłożona obozem. W ujęciu biznesowym oznacza to sposób obecności i zachowania się firmy w otoczeniu, a więc posiadanie przez firmę celu działania oraz planu osiągnięcia tego celu, z wykorzystaniem dostępnych zasobów i w oznaczonym czasie.

Każde przedsiębiorstwo realizuje jakąś strategię, choć często w sposób niedostosowany do posiadanych aktywów i warunków zewnętrznych. Prowadzi to do marnotrawienia środków i szans rynkowych. Stąd też zawsze dużo uwagi poświęcamy na początkową diagnozę podmiotu, dla którego pracujemy, by dobrze zrozumieć jego atuty, ułomności, szanse i zagrożenia. W konsekwencji określana na tej podstawie strategia rozwoju jest efektywniejsza.

Szybko zmieniające się otoczenie i postęp techniczno- technologiczny prowadzą do dezaktualizacji posiadanych strategii i wymuszają stałą niemal ich modyfikację. W ostatnich latach proces ten nabiera coraz większego tempa. W takich warunkach zatrudnienie firmy doradczej zapewniającej monitoring adekwatności strategii rozwoju do stanu rynku „tu i teraz” i jej odpowiednią modyfikację staje się efektywną inwestycją.

Budując strategię nawet dla najmniejszego podmiotu BAA nigdy nie stosuje schematów. Nasze rozwiązania są jak ubrania „szyte na miarę”.

Napisz do nas Kontakt

BAA logo

BAA Polska to zespół doświadczonych ekspertów oraz lider wielopodmiotowych konsorcjów.

Przydatne linki

  • Projekty "START UP"
  • Sukcesja w firmie
  • Interim Management
  • Poszukiwanie inwestorów
  • Strategie rozwoju

Kontakt

BAA Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
tel:  (+ 48 22) 562 33 43
fax: (+ 48 22) 562 33 45

e-mail: baa@baa.com.pl

© Solmedia 2021