Bardzo często przedsiębiorcy pytają nas kiedy dzielić firmę i jak to robić? W swej praktyce mamy znaczącą liczbę prac pomagających rozwiązać te problemy.

Jedną z miar rozwoju gospodarczego kraju oraz stanu rynku kapitałowego jest liczba procesów podziału i konsolidacji firm. W Polsce dominują mikro i małe przedsiębiorstwa, które co zrozumiałe rzadko ulegają podziałowi, a i konsolidacje w tej grupie podmiotów nie są częste. Niewiele lepiej jest jednak także w grupie firm dużych i średnich. Za swój sukces uznajemy zatem doradztwo w wielu tego typu projektach i to już w pierwszych latach funkcjonowania BAA. W kilku branżach BAA ma nawet bardzo znaczący udział w tworzeniu ich obecnego układu podmiotowego (produkcja tłuszczów roślinnych, farmacja, biopaliwa). Realizowane przez nas procesy konsolidacji lub podziału miały zróżnicowaną specyfikę, służyły bowiem bardzo różnorodnym celom, dotyczyły rozmaitych form prawnych biznesu i podmiotów o odmiennym stopniu złożoności organizacyjnej, różnych też rodzajów produkcji lub usług.

Po przeprowadzeniu podstawowych działań prawno – organizacyjnych, związanych z łączeniem lub podziałem firm najczęściej braliśmy później udział w pracach restrukturyzacyjnych tych nowo powstałych podmiotów. Ich istotą było praktyczne, operacyjne dostosowanie potencjału nowych struktur ich rynków do założeń jakie miały być komercyjnym efektem dokonywanych zmian. W tej sferze zwłaszcza możemy poszczycić się wypracowaniem specjalnych rozwiązań, które zapewniają akceptację pracowników, dla takich, zwykle konfliktowych sytuacji społecznych.

Napisz do nas Kontakt

BAA logo

BAA Polska to zespół doświadczonych ekspertów oraz lider wielopodmiotowych konsorcjów.

Przydatne linki

  • Projekty "START UP"
  • Sukcesja w firmie
  • Interim Management
  • Poszukiwanie inwestorów
  • Strategie rozwoju

Kontakt

BAA Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
tel:  (+ 48 22) 562 33 43
fax: (+ 48 22) 562 33 45

e-mail: baa@baa.com.pl

© Solmedia 2021