Od przeszło 20 lat sporządzamy profesjonalne biznesplany i studia wykonalności, spełniające standardy powszechnie akceptowane przez banki oraz krajowe i zagraniczne instytucje finansowe.

Opracowania te wykonujemy na potrzeby wewnętrzne naszych Klientów, jak też wówczas gdy Klienci ubiegają się o zewnętrzne środki finansowe. W tym pierwszym przypadku, biznes plan lub studium wykonalności dostarczaią im informacjie "niezbędne" do podjęcia ważnych decyzji gospodarczych, takich jak:

  • „wejście” w nowe przedsięwzięcie biznesowe, w tym: realizacja inwestycji, wejście na nowy rynek, wprowadzenie nowego asortymentu produktów / usług, zmiana profilu działalności,
  • przekształcenia kapitałowe, w tym połączenie przedsiębiorstwa z innym podmiotem lub wydzielanie części działalności,
  • weryfikację strategii działania,
  • założenie nowej firmy,

Prezentacja przedsięwzięcia na zewnątrz w formie biznes planu lub studium wykonalności występuje natomiast:

  • w procesie pozyskiwania kapitału od banków, innych instytucji finansowych, inwestorów lub dotacji ze środków Unii Europejskiej.

W ramach biznes planów i studiów wykonalności inwestycji, obok wielozakresowych analiz, dostarczamy też naszym Klientom modele finansowe, które mogą być potem wykorzystywane jako dynamiczne narzędzie zarządzania firmą i stanowić element procesu decyzyjnego w przedmiotowym obszarze.

Napisz do nas Kontakt

BAA logo

BAA Polska to zespół doświadczonych ekspertów oraz lider wielopodmiotowych konsorcjów.

Przydatne linki

  • Projekty "START UP"
  • Sukcesja w firmie
  • Interim Management
  • Poszukiwanie inwestorów
  • Strategie rozwoju

Kontakt

BAA Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
tel:  (+ 48 22) 562 33 43
fax: (+ 48 22) 562 33 45

e-mail: baa@baa.com.pl

© Solmedia 2021