Jednym z najbardziej perspektywicznych obszarów naszej działalności doradczej są projekty realizowane wspólnie – w partnerstwie - przez sektor publiczny i prywatny.

Realizując od wielu lat projekty doradcze zarówno dla podmiotów sfery publicznej, w tym dla samorządów terytorialnych i agencji rządowych, jak i dla podmiotów komercyjnych w naturalny sposób rozwinęliśmy naszą aktywność w bardzo specyficznym obszarze inwestycyjnym, jakim są projekty partnerstwa publiczno-prywatnego.

Nasza oferta w tym zakresie obejmuje zarówno prace przygotowawczo-koncepcyjne, jak i doradztwo operacyjne związane z wdrożeniem wypracowanego modelu partnerstwa. W szczególności zajmujemy się:

  • poszukiwaniem i kojarzeniem partnerów, którzy wspólnie mogą zrealizować dane przedsięwzięcie, w tym przygotowaniem memorandum informacyjnego przedsięwzięcia, budową bazy potencjalnych partnerów, prowadzeniem działań informacyjnych,
  • wypracowaniem optymalnego dla obu stron modelu realizacji przedsięwzięcia; ten etap najczęściej prowadzimy wspólnie z renomowanymi kancelariami prawnymi,
  • opracowaniem programów wdrożeniowych, w tym harmonogramów rzeczowo-finansowych, wskaźników monitorowania przedsięwzięcia,
  • przeprowadzaniem ewaluacji projektu i oceny osiągania zakładanych celów.

Projekty PPP, które obsługujemy, dotyczą bardzo różnych przedsięwzięć; są to zarówno duże infrastrukturalne inwestycje, jak np. budowa jednego z mostów w Warszawie, lub rozwój komunikacji miejskiej w Płocku, ale i mniejsze projekty z takich obszarów jak badania naukowe, działania społeczne, działania marketingowe.

Napisz do nas Kontakt

BAA logo

BAA Polska to zespół doświadczonych ekspertów oraz lider wielopodmiotowych konsorcjów.

Przydatne linki

  • Projekty "START UP"
  • Sukcesja w firmie
  • Interim Management
  • Poszukiwanie inwestorów
  • Strategie rozwoju

Kontakt

BAA Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
tel:  (+ 48 22) 562 33 43
fax: (+ 48 22) 562 33 45

e-mail: baa@baa.com.pl

© Solmedia 2021