Restrukturyzacja modelu finansowego to usługa skierowana do Klientów, którzy widzą potrzebę lepszego dopasowania źródeł finansowania do specyfiki i warunków funkcjonowania firmy oraz poprawy jej płynności finansowej.

Podstawą prac w tym zakresie jest analiza efektywności obecnej struktury finasowania bieżącej działalności komercyjnej w odniesieniu do obszarów kluczowych z punktu widzenia generowania potrzeb kapitałowych przedsiębiorstwa. Badanie określa dla tych obszarów szczegółową wielkość niezbędnych środków, rozkład czasowy tego zapotrzebowania i długość rotacji kapitału. Następnie ocenia się koszty finansowania tych obszarów i całej firmy w różnych alternatywnych scenariuszach i porównuje ze stanem bieżącym.

Efektem prac jest wybór najlepszej z punktu widzenia Klienta metody finansowania dłużnego i kapitałowego w ujęciu kompleksowym tj. uwzględniającym warunki dostępu do kapitału, koszty zmiany źródeł kapitału, wpływ na relacje własnościowe i ryzyko trwałości systemu.

Restrukturyzacja modelu finansowania w ofercie BAA występuje zarówno jako wyodrębniona usługa, jak i element większej pracy, jakim jest program naprawczy całej firmy.

Napisz do nas Kontakt

BAA logo

BAA Polska to zespół doświadczonych ekspertów oraz lider wielopodmiotowych konsorcjów.

Przydatne linki

  • Projekty "START UP"
  • Sukcesja w firmie
  • Interim Management
  • Poszukiwanie inwestorów
  • Strategie rozwoju

Kontakt

BAA Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
tel:  (+ 48 22) 562 33 43
fax: (+ 48 22) 562 33 45

e-mail: baa@baa.com.pl

© Solmedia 2021