Jako firma z dużym doświadczeniem i profesjonalną wiedzą na temat modelowania optymalnych scenariuszy finansowych oferujemy pomoc w dostępie nie tylko do najbardziej powszechnych źródeł kapitału (kredyty, leasing, giełda, obligacje, dotacje), ale także do szerokiej gamy innych, rzadszych form finansowania działalności przedsiębiorstw.

W tym obszarze usług doradzamy przy:

  • Mezzanine
   Sposób pośredni pomiędzy finansowaniem kredytem, a finansowaniem kapitałowym (np. emisja akcji). Adresowany do średnich i dużych spółek niegiełdowych, które wyczerpały swoje możliwości kredytowe, nie posiadają odpowiednich zabezpieczeń lub cechuje je niski poziom rentowności. Często mezzanine wykorzystywane jest w finansowaniu niestandardowych programów inwestycyjnych, restrukturyzacjach struktury kapitałowej oraz przy wykupach lewarowanych i menedżerskich.
   Do najpopularniejszych instrumentów o charakterze mezzanine należą pożyczki podporządkowane, obligacje zamienne na akcje i obligacje z warrantem.

 

  • Fundusze Seed Capital
   Fundusze, adresowane do początkujących przedsiębiorców (start-up), którzy z uwagi na krótką historię działalności nie są wiarygodnymi partnerami dla standardowych instytucji finansowych.

 

  • Fundusze Private Equity/ Venture Capital
   Fundusze inwestujące w udziały spółek niepublicznych z zamiarem ich odsprzedaży z zyskiem, często poprzez giełdę. Rozwiązanie dedykowane firmom z dużym potencjałem rozwojowym.

 

 • Sekurytyzacja
  Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych pod zastaw należności, którymi są najczęściej wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów, pożyczek, umów leasingowych lub bezpiecznych transakcji handlowych.
  Najczęściej wykorzystywana w bankowości, ubezpieczeniach, energetyce i usługach komunalnych.

Napisz do nas Kontakt

BAA logo

BAA Polska to zespół doświadczonych ekspertów oraz lider wielopodmiotowych konsorcjów.

Przydatne linki

 • Projekty "START UP"
 • Sukcesja w firmie
 • Interim Management
 • Poszukiwanie inwestorów
 • Strategie rozwoju

Kontakt

BAA Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
tel:  (+ 48 22) 562 33 43
fax: (+ 48 22) 562 33 45

e-mail: baa@baa.com.pl

© Solmedia 2021