Doradztwo dla podmiotów gospodarczych i jednostek samorządowych przy emisjach obligacji jest jedną z najszybciej rozwijających się działalności BAA.

Obligacja jest papierem wartościowym stwierdzającym iż emitent obligacji jest dłużnikiem wobec właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się do zwrotu pożyczonej kwoty za spełnienie określonego świadczenia.
Pomoc BAA w procesie emisji obligacji korporacyjnych lub komunalnych obejmuje:

  • Sformułowanie celów emisji oraz przygotowanie projektów uchwał dotyczących emisji.
  • Współpracę z emitentem przy wyborze agenta emisji.
  • Opracowanie dokumentu informacyjnego (prezentowanego obligatariuszom) i innych wymaganych dokumentów zgodnie z wymogami Ustawy o obligacjach.
  • Przygotowanie wieloletnich prognoz działalności emitenta, potwierdzających możliwość obsługi i spłaty obligacji w wyznaczonych terminach.
  • Doradztwo w zakresie konstrukcji zabezpieczeń obligacji z ewentualnym wykorzystaniem poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego i innych instytucji mających takie uprawnienia.

Pomoc w negocjacjach z agentem emisji dotyczących warunków emisji (oprocentowania, zabezpieczeń, okresu spłaty). Doradztwo przy wprowadzaniu obligacji na Catalist (rynek notowań dłużnych instrumentów finansowych, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych). Obsługujemy programy emisji obligacji korporacyjnych podmiotów gospodarczych, ale także doradzamy jednostkom i spółkom samorządowym przy emisjach obligacji komunalnych na sfinansowanie dużych projektów inwestycyjnych.

Napisz do nas Kontakt

BAA logo

BAA Polska to zespół doświadczonych ekspertów oraz lider wielopodmiotowych konsorcjów.

Przydatne linki

  • Projekty "START UP"
  • Sukcesja w firmie
  • Interim Management
  • Poszukiwanie inwestorów
  • Strategie rozwoju

Kontakt

BAA Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
tel:  (+ 48 22) 562 33 43
fax: (+ 48 22) 562 33 45

e-mail: baa@baa.com.pl

© Solmedia 2021