Pomogliśmy naszym Klientom pozyskać fundusze pomocowe na łączną kwotę przekraczającą już 100 mln zł.

Aktywność BAA Polska w obszarze projektów pomocowych obejmuje dwie formy. Pierwsza to pozyskiwanie środków pomocowych dla naszych Klientów dla potrzeb wspierania rozwoju ich działalności. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz współpracy ze środowiskiem naukowym i podmiotami odpowiedzialnymi za realizację programów pomocowych, naszą specjalizacją stało się pozyskiwanie dotacji dla przedsięwzięć nietypowych, o złożonej strukturze podmiotowej, łączących prace badawczo-rozwojowe z procesami inwestycyjnymi.

Druga forma naszej aktywności w tej sferze to bezpośrednia realizacja projektów finansowanych ze środków pomocowych. Są to duże prace analizujące różne aspekty polskiej gospodarki, kampanie informacyjno-promocyjne oraz projekty doradczo-szkoleniowe. Poza BAA uczestniczą w nich przedsiębiorstwa i podmioty sfery publicznej.

Zdobyte doświadczenia praktyczne z zakresu funkcjonowania mechanizmów dotacyjnych wykorzystują eksperci BAA w pracach instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie w Polsce funduszy pomocowych takich jak:

  • Komitet Koordynacyjny Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013;
  • Zespół Problemowy Trójstronnej Komisji ds. funduszy strukturalnych UE;
  • Komitet Monitorujący Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka;
  • Komitet Monitorujący Zintegrowany Program operacyjny Rozwoju Regionalnego.

Napisz do nas Kontakt

BAA logo

BAA Polska to zespół doświadczonych ekspertów oraz lider wielopodmiotowych konsorcjów.

Przydatne linki

  • Projekty "START UP"
  • Sukcesja w firmie
  • Interim Management
  • Poszukiwanie inwestorów
  • Strategie rozwoju

Kontakt

BAA Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
tel:  (+ 48 22) 562 33 43
fax: (+ 48 22) 562 33 45

e-mail: baa@baa.com.pl

© Solmedia 2021