Na tle stale zmieniających się przepisów dotyczących cen transferowych, a w związku z tym powstającymi ryzykami podatkowymi wynikającymi z braku dostosowania działalności i dokumentacji w tym zakresie do przepisów prawa, chcielibyśmy zaoferować Państwu wsparcie w tym obszarze.

Poniżej przedstawiliśmy zakres usług świadczonych przez nas w ramach cen transferowych. Pozostajemy do Państwa dyspozycji w przypadku potrzeby omówienia naszej oferty i prac, które możemy Państwu zaproponować.

Audyt cen transferowych

Celem identyfikacji nieprawidłowości i ryzyk podatkowych związanych z cenami transferowymi w Państwa firmie wraz ze wskazaniem możliwości ich wyeliminowania, przeprowadzamy badania wszystkich kluczowych zagadnień w tym zakresie. Audyt może obejmować w szczególności:

 • wskazanie podmiotów powiązanych na gruncie przepisów podatkowych,
 • rozpoznanie transakcji podlegających obowiązkowi opracowania dokumentacji cen transferowych,
 • badanie istniejącej dokumentacji cen transferowych w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami,
 • identyfikację ryzyk podatkowych związanych z cenami transferowymi,
 • przygotowanie rynkowego uzasadnienia zastosowanych cen transferowych.

Audyt może dotyczyć zarówno wybranych obszarów, jak i kompleksowej weryfikacji transakcji kontrolowanych.

Sporządzenie dokumentacji cen transferowych

Aby zapewnić Państwu rzetelne wypełnienie wymogów stawianych przez regulacje podatkowe możemy przygotować pełną dokumentację cen transferowych.

Analizy danych porównawczych

Dla potrzeb związanych z:

 • ustaleniem warunków transakcji z podmiotami powiązanymi przed ich przeprowadzeniem,
 • potwierdzeniem rynkowości warunków już zrealizowanych transakcji,
 • wypełnieniem obowiązku wynikającego z przepisów prawa odnośnie jednego z ważnych elementów dokumentacji cen transferowych (dotyczy to podmiotów osiągających przychody/koszty na poziomie co najmniej 10 mln EUR),

przygotowujemy analizy danych porównawczych. Analizy te sporządzane są w oparciu o informacje zarówno zewnętrzne - pozyskane z rynku, jak i wewnętrze - bazujące na transakcjach z podmiotami niepowiązanymi zrealizowanych przez Państwa firmę.

Opracowanie polityki cen transferowych

Oferujemy stworzenie dla Państwa firmy wewnętrznych wytycznych dotyczących zasad kalkulacji / ustalania cen w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Polityka cen transferowych ma charakter zindywidualizowany, jest dostosowywana do specyfiki działalności i zawieranych transakcji. Dla Państwa firmy będzie ona stanowić przydatne narzędzie planowania podatkowego, zwiększające bezpieczeństwo w tym obszarze.

Bieżące wsparcie w ustaleniu warunków rynkowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi

Zapewniamy bieżące wsparcie w zakresie ustalenia warunków współpracy między podmiotami powiązanymi przy praktycznie wszystkich rodzajach transakcji (handlowych, finansowych i kapitałowych), uwzględniając cele biznesowe Państwa firmy.

Doraźna pomoc przy transakcjach z podmiotami powiązanymi

Możemy pomóc Państwu w rozwiązaniu konkretnych problemów (również w sytuacjach nagłych i wymagających szybkiej reakcji) z obszaru cen transferowych, w tym związanych z transakcjami realizowanymi bądź planowanymi w kontekście obowiązujących przepisów prawa i ich interpretacji.

Dedykowane warsztaty dla pracowników w zakresie cen transferowych

Oferujemy przygotowane warsztatów i konsultacji dla pracowników. Zajęcia takie mają charakter dedykowany, a wiec dostosowywane są do problematyki i potrzeb Państwa firmy w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi w świetle cen transferowych.

Napisz do nas Kontakt

BAA logo

BAA Polska to zespół doświadczonych ekspertów oraz lider wielopodmiotowych konsorcjów.

Przydatne linki

 • Projekty "START UP"
 • Sukcesja w firmie
 • Interim Management
 • Poszukiwanie inwestorów
 • Strategie rozwoju

Kontakt

BAA Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
tel:  (+ 48 22) 562 33 43
fax: (+ 48 22) 562 33 45

e-mail: baa@baa.com.pl

© Solmedia 2021