Projekty pomocowe (UE)

"Branżowi Liderzy Zmian"

Ogólnokrajowy projekt badawczo - informacyjny z dziedziny zarządzania zmianą gospodarczą wśród przedsiębiorstw z pięciu sektorów: budownictwo, przemysł chemiczny, przemysł spożywczy, przemysł meblarski oraz transport i logistyka.

Projekt współfinansowany ze środków UE.

Ogólnokrajowe badania wśród przedsiębiorstw w zakresie kultury organizacji wraz z organizacją cyklu seminariów dla kadry menadżerskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UE.

"Partnerstwo Publiczno - Prywatne jako perspektywiczny kierunek rozwoju firm sektora MŚP"
"Partnerstwo na rzecz innowacji".
Sesje informacyjno - doradcze dla przedstawicieli Krajowego Systemu Usług dla MSP.

Projekt współfinansowany ze środków UE.

Strategia rozwoju i biznes plan dla PPPT wraz z pakietem sesji szkoleniowych dla kadry zarządzającej

Współudział w opracowaniu studium wykonalności projektu PPPT z listy kluczowych inwestycji Mazowsza, 60 mln zł pozyskanej dotacji UE.

Prace współfinansowany ze środków UE.

Kompleksowe prace z zakresu doradztwa UE dla innowacyjnego projektu systemu sterowania i kierowania ruchem kolejowym.

10 mln zł pozyskanej dotacji

Współudział w opracowaniu koncepcji projektu "Kredyt Unia" dla przedsiębiorstw realizujących projekty inwestycyjne ze środków UE.

Pozyskanie środków UE na projekt inwestycyjny związany z produkcją nowoczesnych klejów i spoiw przemysłowych na bazie skrobi modyfikowanej.

2mln zł pozyskanej dotacji

Opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej na budowę nowoczesnej aplikacji ICT do badań naukowych w dziedzinie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych.

4 mln zł pozyskanej dotacji

Pozyskanie dotacji UE i opracowanie programu optymalizacji modelu organizacji i zarządzania w Spółce.

Kompleksowe prace z zakresu doradztwa UE dla innowacyjnego projektu Contact Center na bazie technologii TLC Next Generation Network

Opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej na 2-letni projekt szkoleniowy „Akademia NOVUM”.

5 mln zł pozyskanej dotacji

Napisz do nas Kontakt

BAA logo

BAA Polska to zespół doświadczonych ekspertów oraz lider wielopodmiotowych konsorcjów.

Przydatne linki

  • Projekty "START UP"
  • Sukcesja w firmie
  • Interim Management
  • Poszukiwanie inwestorów
  • Strategie rozwoju

Kontakt

BAA Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
tel:  (+ 48 22) 562 33 43
fax: (+ 48 22) 562 33 45

e-mail: baa@baa.com.pl

© Solmedia 2021