Doradztwo finansowe

Kompleksowy biznesplan przerobu technicznych tłuszczów zwierzęcych i roślinnych.

Zlecenie Inwestora

Wycena Spółek dla potrzeb określenia parytetu wymiany akcji.

Zlecenie SUWARY S.A.

Wycena znaku firmowego "Business Centre Club" do celów korporacyjnych.

Wycena prawa do używania marki „PZU” przez PZU NFI Management Sp. z o.o.

Wycena podmiotów należących do Grupy Kapitałowej.

Prace konsolidujące Grupę Kapitałową i przygotowujące Spółkę do upublicznienia.

Doradztwo dla Spółki

Zarządca Wrocławski Park Przemysłowy (WPP).

Wariantowa koncepcja zmian własnościowych z udziałem najemców WPP.

Zlecenie Skarbu Państwa

Wycena Spółki dla potrzeb sprawozdawczości finansowej według MSSF.

Zlecenie PEKAES S.A.

Wyceny Spółki dla potrzeb podwyższenia kapitału przez właściciela oraz w celu sprzedaży Spółki.

Zlecenie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Wycena prawa do używania znaku „HERBAPOL” dla potrzeb korporacyjnych.

Zlecenie Spółki

Napisz do nas Kontakt

BAA logo

BAA Polska to zespół doświadczonych ekspertów oraz lider wielopodmiotowych konsorcjów.

Przydatne linki

  • Projekty "START UP"
  • Sukcesja w firmie
  • Interim Management
  • Poszukiwanie inwestorów
  • Strategie rozwoju

Kontakt

BAA Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
tel:  (+ 48 22) 562 33 43
fax: (+ 48 22) 562 33 45

e-mail: baa@baa.com.pl

© Solmedia 2021