Dopełnieniem własnej aktywności badawczej BAA Polska w sferze kreowania nowoczesnych modeli biznesowych jest powołanie przez partnerów naszej Spółki fundacji pod nazwą "Instytut Nowoczesnej Przedsiębiorczości".

Ideą powstania Instytutu było stworzenie szerokiej platformy stymulującej rozwój społeczno-gospodarczy na bazie współdziałania i partnerstwa pomiędzy podmiotami trzech stron: biznesu, sektora publicznego i świata nauki.

Działalność Instytutu obejmuje:

  • programy badawcze mające na celu pozyskanie wiedzy na temat współczesnych zjawisk społeczno-ekonomicznych oddziałujących na rozwój przedsiębiorczości,
  • szerokie kampanie informacyjne upowszechniające wiedzę o nowoczesnych modelach zarządzania strategicznego i operacyjnego,
  • programy doradczo-szkoleniowe wspierające potencjał adaptacyjny firm z uwzględnieniem idei zrównoważonego rozwoju,
  • rozwój innowacji i transferu wiedzy,
  • umacnianie idei partnerskiego modelu rządzenia na poziomie administracji rządowej i regionów.

Wszystkich zainteresowanych działalnością Instytutu prosimy kontakt z P. Sylwią Galant-Załęgowską, pod numerem 22 562 33 43.

Napisz do nas Kontakt

BAA logo

BAA Polska to zespół doświadczonych ekspertów oraz lider wielopodmiotowych konsorcjów.

Przydatne linki

  • Projekty "START UP"
  • Sukcesja w firmie
  • Interim Management
  • Poszukiwanie inwestorów
  • Strategie rozwoju

Kontakt

BAA Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
tel:  (+ 48 22) 562 33 43
fax: (+ 48 22) 562 33 45

e-mail: baa@baa.com.pl

© Solmedia 2021