Jesteśmy jedną z najstarszych polskich firm konsultingowych i jedną z niewielu nieprzerwanie funkcjonujących na rynku usług doradczych.

BAA Polska została założona w 1990 r. przez grupę pracowników naukowych instytutów badawczych, którzy jeszcze w latach osiemdziesiątych współpracowali z misjami Banku Światowego w Polsce.

Oferta usług naszej firmy była stopniowo rozbudowywana. Na początku sporządzaliśmy głównie biznes plany, analizy wykonalności projektów inwestycyjnych oraz pierwsze w Polsce projekty prywatyzacyjne. Już w 1992 r. przeprowadziliśmy transakcję sprzedaży firmy; w późniejszych latach z sukcesem doradzaliśmy przy dziesiątkach takich transakcji. W 1994 r. wprowadziliśmy dużą, znaną spółkę na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych; od tamtego czasu pełniliśmy funkcję doradcy finansowego przy publicznych ofertach kilkunastu spółek giełdowych.

Praktycznie od początku przemian strukturalnych w Polsce byliśmy jednym z bardziej aktywnych doradców Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, a później Ministerstwa Skarbu Państwa w kompleksowej obsłudze procesów prywatyzacyjnych. Przy naszym udziale przeprowadzonych zostało wiele takich projektów, o różnej skali i stopniu trudności (w tym duże, złożone transakcje dla takich spółek jak RUCH, Jelfa, Sokołów czy Mennica Polska). Potwierdzeniem naszych osiągnięć mogą być m. in. rankingi dziennika "Rzeczpospolita" plasujące BAA na czołowych miejscach w zestawieniu firm doradczych pod względem liczby i wartości zrealizowanych projektów prywatyzacyjnych.

Od połowy lat dziewięćdziesiątych, oprócz obsługi fuzji i przejęć oraz doradztwa giełdowego, oferta BAA Polska została poszerzona o badania rynkowe, strategie rozwoju firm, wieloprzekrojowe programy restrukturyzacji, jak również pomoc w poszukiwaniu kapitałów na rozwój. Podejmowaliśmy się także złożonych projektów analitycznych, dotyczących oceny sytuacji i perspektyw sektorów, branż czy segmentów rynku. Przez kilka lat tego typu prace wykonywaliśmy m. in. na zlecenie Ambasady USA w Warszawie. Na początku wieku, wraz z uruchomieniem funduszy przedakcesyjnych włączyliśmy się do grupy firm świadczących pomoc podmiotom ubiegającym się o środki z UE. W aktualnej perspektywie finansowej tzw. doradztwo unijne stało się ważnym obszarem działalności naszej firmy, w ramach którego wykonujemy również własne, duże projekty badawcze.

Od wielu lat wiedza i doświadczenie ekspertów BAA Polska z zakresu ekonomiki i funkcjonowania przedsiębiorstw wykorzystywana jest również przez organizacje przedsiębiorców, w imieniu których opracowujemy opinie i rozwiązania prezentowane w komisjach parlamentarnych, Rządowej Komisji Trójstronnej i innych instytucjach administracji publicznej.

Za nasze osiągnięcia w sferze doradztwa gospodarczego otrzymaliśmy statuetkę Lidera Polskiego Biznesu, przyznawaną przez Business Centre Club, jedną z największych organizacji przedsiębiorców w Polsce, a także Medal Europejski oraz nagrodę Złotego Grosza.

Napisz do nas Kontakt

BAA logo

BAA Polska to zespół doświadczonych ekspertów oraz lider wielopodmiotowych konsorcjów.

Przydatne linki

  • Projekty "START UP"
  • Sukcesja w firmie
  • Interim Management
  • Poszukiwanie inwestorów
  • Strategie rozwoju

Kontakt

BAA Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
tel:  (+ 48 22) 562 33 43
fax: (+ 48 22) 562 33 45

e-mail: baa@baa.com.pl

© Solmedia 2021