Naszą wiedzę i doświadczenie wykorzystujemy także w aktywnej działalności publicznej na rzecz rozwoju gospodarczego i wsparcia przedsiębiorców.

BAA Polska, jak też partnerzy BAA aktywnie włączają się w działania publiczne na rzecz rozwoju gospodarki krajowej oraz polskich przedsiębiorstw.

Ich wiedza z zakresu zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i ekonomiki firm wykorzystywana jest przez pracodawców, w imieniu których biorą udział w pracach komisji parlamentarnych oraz instytucji nadzorujących i monitorujących realizacje unijnych programów rozwojowych. Występują również w mediach publicznych. Na forach tych prezentują ocenę skutków ekonomicznych przygotowanych prze rząd regulacji prawnych, diagnozy stanu ważnych dziedzin i branż lub propozycje usprawnień działalności państwa w sferze gospodarki.

W największym stopniu prace te realizowane są w ramach Business Center Club, którego BAA jest jednym z współtwórców, zwłaszcza Konwentu BCC zajmującego się opiniowaniem i wypracowywaniem rozwiązań dla najbardziej palących zagadnień gospodarczych . Dla firm zrzeszonych w BCC eksperci BAA prowadza również stałe, koleżeńskie konsultacje z zakresu funkcjonowania rynku publicznego, restrukturyzacji spółek, fuzji i przejęć oraz sposobów pozyskiwania środków finansowych.

Doraźnie, wybrani partnerzy BAA wspierają doradztwem wiele organizacji społecznych oraz niekomercyjnych instytucji działających na rzecz rozwoju gospodarki i przedsiębiorców, takich jak Stowarzyszenie Euro - Atlantyckie, zrzeszenia spółdzielni mieszkaniowych, Krajowa Izba Biopaliw, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Od lat założyciel i  wieloletni Prezes BAA zasiada w jury nagradzającym przedsiębiorstwa tytułem Lidera Biznesu i Ambasador Polskiej Gospodarki. Jest również stałym członkiem Komisji Trójstronnej i arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

W celu promocji nowoczesnych, innowacyjnych technologii i rozwiązań gospodarczych w 2011 r partnerzy BAA powołali do życia fundację pod nazwą "Instytut Nowoczesnej Przedsiębiorczości". Fundacja ta nawiązała już pierwsze kontakty z pracownikami Uniwersytetu w Cambridge oraz największymi krajowymi szkołami wyższymi i rozpoczęła działalność statutową.

BAA Polska i pracownicy z dużym zaangażowaniem reagują na prośby o wsparcie kierowane do nas przez organizacje charytatywne i osoby fizyczne tragicznie doświadczone przez życie. Co roku Spółka przekazuje darowizny pieniężne dla fundacji "Nie jesteś sam", "Zdążyć z pomocą". Kochamy też naszych czworonożnych przyjaciół i bardzo leży nam na sercu ich los. Prawie każdemu z nas towarzyszy zresztą w życiu przedstawiciel tego lepszego niż ludzki, zwierzęcego świata i często nie tylko jeden. Stąd też organizacje zajmujące się niechcianymi i chorymi zwierzętami wpieramy nie tylko finansowo ale i rzeczowo, przekazując im do ocieplenia posłań, wykładziny podłogowe wymieniane co kilka lat w biurze.

Napisz do nas Kontakt

BAA logo

BAA Polska to zespół doświadczonych ekspertów oraz lider wielopodmiotowych konsorcjów.

Przydatne linki

  • Projekty "START UP"
  • Sukcesja w firmie
  • Interim Management
  • Poszukiwanie inwestorów
  • Strategie rozwoju

Kontakt

BAA Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
tel:  (+ 48 22) 562 33 43
fax: (+ 48 22) 562 33 45

e-mail: baa@baa.com.pl

© Solmedia 2021