Parter BAA Polska, Sylwia Galant-Załęgowska została powołana przez Wiceministra Rozwoju Regionalnego, Pana Jerzego Kwiecińskiego do prac Forum do spraw uproszczeń systemu wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej, powołanego Zarządzeniem nr 49 Ministra Rozwoju z dnia 16 września.  
 
Jest to organ pomocniczy Ministra Rozwoju, którego zadaniem jest wypracowanie rekomendacji mających na celu efektywniejsze i skuteczniejsze wdrażanie instrumentów pomocy współfinansowanych w ramach funduszy Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Praca Forum odbywa się cyklicznie pod bezpośrednim przewodnictwem Wiceministra Jerzego Kwiecińskiego.
 
O wynikach prac Forum będziemy Państwa na bieżąco informować.

Napisz do nas Kontakt

BAA logo

BAA Polska to zespół doświadczonych ekspertów oraz lider wielopodmiotowych konsorcjów.

Przydatne linki

  • Projekty "START UP"
  • Sukcesja w firmie
  • Interim Management
  • Poszukiwanie inwestorów
  • Strategie rozwoju

Kontakt

BAA Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
tel:  (+ 48 22) 562 33 43
fax: (+ 48 22) 562 33 45

e-mail: baa@baa.com.pl

© Solmedia 2018