Aktualności

Po raz 25. w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej odbyła się Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu, wieńcząca XXVIII edycję konkursu Lider Polskiego Biznesu. Podczas części oficjalnej gali wręczono Nominacje i Złote Statuetki Lidera Polskiego Biznesu, a laureaci z poprzednich lat, którzy utrzymali pozycję na rynku, otrzymali Diamenty do swoich Statuetek. Wśród wręczających nagrody znalazła się Prezes BAA Polska Sp. z o.o. dr Grażyna Majcher-Magdziak


Dokonując weryfikacji, jury brało pod uwagę nie tylko wskaźniki ekonomiczne – uwzględniając przy tym konkurencyjność branży i osiągane na jej tle wyniki – ale również jakość i nowoczesność produktów, poziom – szczególnie proeksportowych i tworzących nowe miejsca pracy inwestycji oraz zaangażowanie w działalność charytatywną i dbałość o środowisko naturalne, a także zaangażowanie w działalność klubową. Jury XXVIII edycji Konkursu Lider Polskiego Biznesu wyłoniło grupę 43 firm do grona Nominowanych. 

LAUREACI XXVIII EDYCJI KONKURSU LIDER POLSKIEGO BIZNESU 2018

 • ARCHE Sp. z o.o.
 • ATEM - Polska Sp. z o.o.
 • BIBUS MENOS Sp. z o.o.
 • EDBAK Sp. z o.o.
 • EMT-SYSTEMS Sp. z o.o.
 • MEDIM Sp. z o.o. MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W TORUNIU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Mirosław Wróbel Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Mercedes-Benz
 • Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowo-Handlowe KANDY STAL-SYSTEMS S.A.
 • TADEX s.c. Robert Piłat, Damian Piłat, Kamil Piłat
 • VORWERK POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
 • WARBUD S.A.

Zdobywcy Złotych Statuetek Lidera Polskiego Biznesu, którzy utrzymają swoją pozycję na rynku, mogą w następnej edycji konkursu ubiegać się o Diament do Złotej Statuetki. Podczas tegorocznej gali Diamenty otrzymały 54 firmy m.in

 • FARGOTEX Sp. z o.o. pierwszy diament,
 • SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA czwart diament,
 • MALOW Spółka z o.o.P.P.U.H. dziesiąty diament,
 • KOMBINAT BUDOWLANY Spółka z o.o. dziesiąty diament.

   

Wraz z końcem września zakończył się proces składania ankiet z kandydatami do tytułu Diamentów Lidera Polskiego Biznesu organizowanego z ramienia BCC Polska. 

Business Centre Club popierając przedsiębiorczość i gospodarkę rynkową organizuje ogólnopolski konkurs „Lider Polskiego Biznesu”, którego zadaniem jest wyróżnianie i nagradzanie firm i ich szefów, osiągających najlepsze wyniki ekonomiczne i wyróżniających się zaangażowaniem w rozwój gospodarczy kraju, przestrzegających zasad etyki prowadzenia biznesu oraz prowadzących działalność społeczną i charytatywną. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: w pierwszym firmy starają się o Nominację i Złotą Statuetkę Lidera Polskiego Biznesu, w drugim Laureaci Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu z lat ubiegłych starają się o Diament do Złotej Statuetki.

Konkurs ma charakter ogólnokrajowy, cieszy się nieprzerwanie od 1991 roku zainteresowaniem przedsiębiorców, a dzięki zainteresowaniu mediów otrzymanie nagrody koncentruje uwagę opinii publicznej na firmie i jej produktach. Udział w konkursie jest przywilejem Członków Business Centre Club. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas Wileksiej Gali Liderów Polskiego Biznesu 26 stycznia 2019 w Teatrze Wilekim - Oprze Narodowej w Warszawie 

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
I – firmy członkowskie BCC starają się o Nominację i Złotą Statuetkę Lidera Polskiego Biznesu,
II – laureaci Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu z lat ubiegłych starają się o Diament do Złotej Statuetki.

W nadchodzącej edycji podobnie jak w latach poprzednich w jury konkursu zasiądzie Prezez BAA Polska Grażyna Majcher-Magdziak. 

Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas Wileksiej Gali Liderów Polskiego Biznesu 26 stycznia 2019 w Teatrze Wilekim - Oprze Narodowej w Warszawie 

Jubileuszowa 10. edycja konkursu Ambasador Polskiej Gospodarki odbyła się w Business Centre Club w Warszawie. Współgospodarzami finału byli: Marek Goliszewski, prezes BCC, Małgorzata Kidawa-Błońska, Grażyna Majcher-Magdziak, przewodnicząca jury konkursu,wicemarszałek Sejmu, Leon Komornicki, członek Rady Organizatorów BCC, Wojciech Warski, wiceprezes BCC, minister ds. promocji zagranicznej przedsiębiorców w GGC BCC. Finał konkursu był też okazją do wręczenia Ostrego Pióra, którym został nagrodzony Marek Kacprzak z Wirtualnej Polski. Uroczystość prowadził Krzysztof Ostrowski.

Ambasador Polskiej Gospodarki
Podstawowym celem konkursu Ambasador Polskiej Gospodarki jest: promocja Polski na arenie międzynarodowej jako wiarygodnego partnera gospodarczego, wyróżnianie oraz promocja przedsiębiorców osiągających sukcesy na rynkach międzynarodowych, promowanie wysokich standardów ekonomiczno-finansowych i dobrych praktyk biznesowych w kontaktach zagranicznych, zacieśnianie współpracy przedsiębiorców z przedstawicielami polskich instytucji odpowiedzialnych za promowanie Polski, polskiej gospodarki, kultury i inicjatyw społecznych, polegającej m.in. na rozwoju wzajemnych kontaktów i wymianie informacji.
W konkursie Ambasador Polskiej Gospodarki przyznawane są wyróżnienia w sześciu kategoriach:
– w kategorii Eksporter wyróżniane są firmy promujące polską gospodarkę przede wszystkim poprzez eksport swoich wyrobów lub usług,
– Firma globalna, to wyróżnienie dla firm, które realizują inwestycje na rynku europejskim i na innych kontynentach, stając się podmiotami działającymi w wymiarze światowym,
– Kreator rozwiązań XXI wieku, to wyróżnienie dla firm o wysokim stopniu innowacyjności, promujących polską gospodarkę przez ofertę własnych, nowatorskich produktów lub usług dotychczas w świecie nie oferowanych,
– kolejna kategoria Marka europejska, to wyróżnienie dla firm, których działalność biznesowa jest bardzo dobrze znana w Europie i kojarzona już nie tylko z Polską, ale z najlepszymi jakościowo wyrobami lub usługami europejskimi,
– w kategorii Najwyższa jakość nagrodę otrzymują firmy wyróżniające się wysokimi standardami w działalności biznesowej,
– Partner firm zagranicznych, to wyróżnienie dla firm, które promują polską gospodarkę przez działalność biznesową podejmowaną wspólnie z firmami zagranicznymi na terenie naszego kraju lub poza granicami Polski.

Szczegółowa relacja z Gali jest dostępna pod linkiem:

https://www.bcc.org.pl/ambasadorowie-polskiej-gospodarki-oni-wiedza-dokad-zmierzaja/

Prezes BAA Polska, Grażyna Majcher-Magdziak, jako przewodnicząca Komisji Weryfikacyjnej, uczestniczyła w 29 finale 29. edycji Medalu Europejskiego - prestiżowej nagrody przyznawanej przez Business Centre Club, przy Honorowym Patronacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli oraz Ministra Spraw Zagranicznych RP.

Uczestnikami uroczystości, która odbyła się w Salach Redutowych Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie, byli laureaci - przedsiębiorcy należący do Business Centre Club, a także zasłużeni przedstawiciele świata nauki - laureaci Honorowych Medali Europejskich.

Nagrody wręczali prezes BCC Marek Goliszewski, przewodnicząca Komisji Weryfikacyjnej Grażyna Majcher-Magdziak i członek Rady Organizacyjnej BCC gen. Leon Komornicki.

Prezes BAA Polska, Grażyna Majcher-Magdziak gratulowała nagrodzonym osiągnięć i dziękowała za informacje płynące z konkursowych ankiet. Te informacje pokazują jak wygląda biznes w firmach. Po przeanalizowaniu ich można m.in. stwierdzić, że coraz więcej firm występuje o nagrodzenie usług związanych z otoczeniem biznesu, co oznacza choćby to, że firmy zaczynają się bardziej specjalizować. Poza tym, coraz więcej wniosków dotyczy urządzeń o bardzo wysokim poziomie innowacyjności, a także produktów o ponadstandardowej jakości.

W 29. edycji konkursu, Medale przyznano 101 firmom. Medal Europejski to nagroda przyznawana przez Business Centre Club, przy Honorowym Patronacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli oraz Ministra Spraw Zagranicznych RP. Celem tego przedsięwzięcia jest wyróżnianie oraz promocja wyrobów i usług oferowanych przez firmy działające na terenie Polski, pobudzenie zainteresowania standardami europejskimi i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, pobudzenie zainteresowania wielomilionowym rynkiem Unii Europejskiej wśród polskich przedsiębiorców oraz zainteresowanie konsumentów i przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej Laureatami Medalu Europejskiego. Medalem Europejskim wyróżniane są wyroby i usługi, które odpowiadają standardom europejskim. Nominowane usługi lub wyroby muszą spełniać wymagane prawem normy oraz posiadać odpowiednie licencje i patenty. Istotna przy ocenie jest także dynamika firmy oraz zdobyte nagrody i posiadane certyfikaty.

 

statuetka3

W sobotę 27 stycznia w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej odbyła się Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu, wieńcząca XXVII edycję konkursu Lider Polskiego Biznesu.

Jury konkursu, którego członkinią od wielu lat jest Prezes BAA Polska – Pani dr Grażyna Magdziak, uhonorowało 10 firm i ich prezesów złotymi statuetkami Lidera Polskiego Biznesu; do nagrody nominowanych było 19 przedsiębiorstw.

Na scenie Teatru Wielkiego przedsiębiorców witał prezes BCC Marek Goliszewski. Gośćmi przedsiębiorców byli m.in. minister rozwoju Jerzy Kwieciński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Leszek Skiba oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Lewandowski. W tegorocznej Gali udział wzięło ponad 2 tysiące gości.

Nagrodami Specjalnymi uhonorowano w tym roku: Wernera Hoyera, prezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego i profesora Normana Daviesa.

 

Szczegółowa relacja z Gali jest dostępna pod linkiem:

https://www.bcc.org.pl/2018/01/wielka-gala-liderow-polskiego-biznesu-2018-final-konkursu-lider-polskiego-biznesu/

zd1 2018.02.09

zd2 2018.02.09

zd3 2018.02.09

zd5 2018.02.09

Zdjęcia: BCC

9 luty 2018 r.

 

logo RDS

W dniu 30 października w Pałacu Prezydenckim Prezes BAA Polska Grażyna Magdziak, jako członek Rady Dialogu Społecznego, brała udział posiedzeniu plenarnym, którego tematem była prezentacja przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę założeń projektu noweli ustawy o RDS i innych instytucjach dialogu społecznego.

Rozpoczynając posiedzenie RDS, Pan Prezydent podziękował wszystkim członkom Rady za ich pracę i zaangażowanie w rozwój dialogu społecznego. Zdaniem Pana Prezydenta jest to „wielkie zadanie, które jest realizowane dla Polski, jest realizowane dla tych celów, które są w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego wskazane, które można bardzo krótko streścić określeniem, że jest to praca dla dobra rozwoju Rzeczpospolitej i dla dobra budowania pomyślności polskiego społeczeństwa we wszystkich jego warstwach”. Następnie przedstawione zostały szczegółowe założenia noweli ustawy o RDS i innych instytucjach dialogu społecznego i rozpoczęta została dyskusja nad nowymi rozwiązaniami.

W posiedzeniu RDS udział wzięli także Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, Wiceprezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, ministrowie Rządu RP oraz przedstawiciele największych organizacji pracodawców oraz związków zawodowych.

Więcej szczegółów na temat ww. posiedzenia RDS na stronie Kancelarii Prezydenta pod linkiem:

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,783,prezentacja-projektu-nowelizacji-ustawy-o-radzie-dialogu-spolecznego.html

zdjęcie RDS1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zdjęcie RDS2

 zdjęcie RDS3

 zdjęcie RDS4

 autor zdjęć: Jakub Szymczuk KPRP

 30 października 2017 r.

ambasador logo25 września br. w Pałacu Lubomirskich, siedzibie Business Centre Club odbył się uroczysty finał IX edycji konkursu Ambasador Polskiej Gospodarki. W tej edycji konkursu wyróżniono 70 Ambasadorów. Gościem honorowym IX edycji konkursu był podsekretarz stanu ds. dyplomacji ekonomicznej, polityki amerykańskiej i azjatyckiej w MSZ Marek Magierowski, który wręczał laureatom dyplomy wraz z przewodniczącą jury konkursu Grażyną Majcher-Magdziak, prezesem BAA Polska, Markiem Goliszewskim, prezesem BCC oraz gen. Leonem Komornickim, członkiem Rady Organizatorów BCC.


Przedsiębiorcy ubiegali się o tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki w sześciu kategoriach: Eksporter, Firma Globalna, Kreator Rozwiązań XXI Wieku, Marka Europejska, Najwyższa Jakość, Partner Firm Zagranicznych. Tytuł otrzymały te firmy, których działalność została uznana za najlepiej realizującą ideę konkursu w danej kategorii, w oparciu o ocenę punktową ankiety.

Podczas uroczystości Pani Prezes BAA Polska i jednocześnie przewodnicząca jury konkursu, podzieliła się refleksjami, jakie nasunęły się jej po analizie ankiet konkursowych „- Wiem, jak niezwykle mocno Państwo na ten tytuł zasługujecie i jak ogromny potencjał drzemie w Państwa firmach , ponieważ dokładnie zapoznałam się z ankietami konkursowymi. W konkursie jest kilka kategorii, a w każdej występują firmy zarówno te najbardziej znane, po których można było oczekiwać, że takie zaszczytne tytuły im się należą, ale również firmy małe, mniej znane, a więc takie, które wyrosły jako ci Ambasadorowie Polskiego Biznesu. Jesteśmy i z jednych i z drugich, a z tych drugich może bardziej, niezwykle dumni, że rodzą nam się takie firmy, których produkty, usługi i wyroby kupowane są za granicą albo takie, które współpracują w Polsce, co nie jest mniej ważne, z podmiotami zagranicznymi i także promują nasz biznes. Nie zapominajmy bowiem, że jest wśród nas grupa firm, które oferując w kraju współpracę dużym partnerom zagranicznym, są również znakomitym ambasadorem naszej gospodarki (…)”.

 
Podstawowym celem konkursu jest promocja Polski na arenie międzynarodowej jako wiarygodnego partnera gospodarczego oraz sprzyjanie współpracy pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a środowiskami gospodarczymi.

Więcej o konkursie na stronie bcc.org.pl.

Zapraszamy.

ambasador2017 2

ambasador2017 1

1 października 2017 r.

Napisz do nas Kontakt

BAA logo

BAA Polska to zespół doświadczonych ekspertów oraz lider wielopodmiotowych konsorcjów.

Przydatne linki

 • Projekty "START UP"
 • Sukcesja w firmie
 • Interim Management
 • Poszukiwanie inwestorów
 • Strategie rozwoju

Kontakt

BAA Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
tel:  (+ 48 22) 562 33 43
fax: (+ 48 22) 562 33 45

e-mail: baa@baa.com.pl

© Solmedia 2021