Firmy działające w oparciu o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości muszą weryfikować wartości swoich aktywów na podstawie tzw. testów na utratę wartości CGU (cash generating unite – ośrodek generujący środki pieniężne). Dzięki temu właściciele i zarządzający przedsiębiorstwem uzyskują wiedzę i nie tylko o wartościach swoich aktywów, wynikających z rejestrowanych w sprawozdawczości zapisów księgowych ale też o rzeczywistej rynkowej wartości posiadanego majątku materialnego i niematerialnego. To zaś pozwala na urealnienie planowanych przepływów gotówkowych, skuteczne gospodarowanie kapitałem obrotowym i ograniczenie ryzyka operacyjnego działalności biznesowej.

Testy na utratę wartości CGU wykonywane są również dla innych celów takich jak transakcje M&A (przy wycenie firmy) oraz w ramach postępowań restrukturyzacyjnych i przekształceniowych (przy określaniu optymalnego modelu działania biznesowego analizowanego podmiotu).

BAA sporządza testy na utratę wartości CGU i doradza przy interpretacji otrzymanych wyników.

Napisz do nas Kontakt

BAA logo

BAA Polska to zespół doświadczonych ekspertów oraz lider wielopodmiotowych konsorcjów.

Przydatne linki

  • Projekty "START UP"
  • Sukcesja w firmie
  • Interim Management
  • Poszukiwanie inwestorów
  • Strategie rozwoju

Kontakt

BAA Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
tel:  (+ 48 22) 562 33 43
fax: (+ 48 22) 562 33 45

e-mail: baa@baa.com.pl

© Solmedia 2021