Zaostrzająca się konkurencja rynkowa i spadająca opłacalność działalności gospodarczej wymuszają na przedsiębiorstwach konieczność nieustającego poszukiwania sposobu poprawy efektywności, m. in. poprzez tworzenie skuteczniejszych struktur organizacyjno – własnościowych prowadzonego biznesu. Zmiany organizacyjno – własnościowe traktowane są bowiem za jedno z narzędzi usprawnienia funkcjonowania firmy i jej restrukturyzacji. Poprzez takie przedsięwzięcia osiągnąć można wyodrębnienie i eksponowanie lub „schowanie” wybranych obszarów działalności, zwiększenie wiarygodności finansowej firmy w drodze podnoszenia wartości kapitału lub fuzje, a także „oczyszczenie” z działalności nieoperacyjnych lub nierentownych dzięki ich sprzedaży lub wydzieleniu itp.

Niemal w każdej firmie istnieją możliwości efektywnego zastosowania takich narzędzi.

BAA podejmuje się kompleksowej obsługi przedsiębiorstw w tym zakresie; od fazy identyfikacji wszystkich potencjalnych źródeł poprawy kondycji podmiotu gospodarczego w drodze zmian organizacyjno – kapitałowych aż po ich faktyczną realizację.

Napisz do nas Kontakt

BAA logo

BAA Polska to zespół doświadczonych ekspertów oraz lider wielopodmiotowych konsorcjów.

Przydatne linki

  • Projekty "START UP"
  • Sukcesja w firmie
  • Interim Management
  • Poszukiwanie inwestorów
  • Strategie rozwoju

Kontakt

BAA Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
tel:  (+ 48 22) 562 33 43
fax: (+ 48 22) 562 33 45

e-mail: baa@baa.com.pl

© Solmedia 2021