W najbliższym okresie ponownie pojawi się dla firm więcej możliwości skorzystania z unijnych środków finansowych. Staną się one szerzej dostępne przez kolejnych 4 – 5 lat i będzie to ostatni taki okres w ramach członkostwa Polski w UE. Formuła udzielania wsparcia oraz kierunek przeznaczenia tych środków będą nieco zmienione w stosunku do dotacji z poprzedniego budżetu unijnego. Optymalne wykorzystanie możliwości pozyskania funduszy UE wymagać więc będzie zarówno dobrej wiedzy z zakresu sposobu przygotowywania aplikacji i rozliczania wydatków finansowych, poniesionych ze środków unijnych, jak i bieżącego śledzenia obszarów i warunków dostępności tych funduszy.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom BAA oferuje usługę outsoursingu działań związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych. Obejmuje ona opracowanie dla firmy kompleksowej mapy zapotrzebowania na środki UE w różnych sferach jej działalności, monitorowanie informacji o pojawieniu się możliwości pozyskania tych środków, przygotowywanie aplikacji o środki oraz zarządzanie i rozliczanie projektu.

 

Napisz do nas Kontakt

BAA logo

BAA Polska to zespół doświadczonych ekspertów oraz lider wielopodmiotowych konsorcjów.

Przydatne linki

  • Projekty "START UP"
  • Sukcesja w firmie
  • Interim Management
  • Poszukiwanie inwestorów
  • Strategie rozwoju

Kontakt

BAA Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
tel:  (+ 48 22) 562 33 43
fax: (+ 48 22) 562 33 45

e-mail: baa@baa.com.pl

© Solmedia 2021