Nierzadko w przedsiębiorstwie pojawia się potrzeba nagłego ale okresowego przejęcia sterów przez sprawnego, profesjonalnego menadżera zewnętrznego. Sytuacje takie występują przede wszystkim wówczas, gdy z racji pogarszającej się kondycji finansowej firmy (niekiedy nawet zagrożenia upadłością), konieczne jest przeprowadzenie szybkich, często „bolesnych”, posunięć restrukturyzacyjnych. Działań  takich nie jest w stanie zrealizować kadra menadżerska firmy, gdyż albo tego nie potrafi (zwłaszcza, że zwykle sama winna jest zapaści), albo nie ma odwagi ich wykonać ze względów społecznych.

Rozwiązaniem jest powierzenie zadania wyprowadzenia firmy z kłopotów wynajętej osobie o kompetencjach „ratownika przedsiębiorstwa”.

BAA posiada w swoim zespole takich specjalistów. Przygotowuje z ich udziałem program naprawczy, który później, pod nadzorem merytorycznym BAA, jest  wdrażany.

Czasowe powierzenie zarządzania firmą menadżerowi zewnętrznemu nie pojawia się tylko w przypadkach kryzysowych ale również wtedy, gdy zachodzi potrzeba szybkiego, sprawnego wykonania określonego zadania biznesowego, a w zespole kadrowym przedsiębiorstwa nie ma osoby o odpowiednich ku temu kompetencjach.

Napisz do nas Kontakt

BAA logo

BAA Polska to zespół doświadczonych ekspertów oraz lider wielopodmiotowych konsorcjów.

Przydatne linki

  • Projekty "START UP"
  • Sukcesja w firmie
  • Interim Management
  • Poszukiwanie inwestorów
  • Strategie rozwoju

Kontakt

BAA Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
tel:  (+ 48 22) 562 33 43
fax: (+ 48 22) 562 33 45

e-mail: baa@baa.com.pl

© Solmedia 2021