Doradztwo finansowe

Doradztwo przy publicznej sprzedaży
1 265 580 akcji o wartości
31 600 000 zł.

Zlecenie Skarbu Państwa

Emisja publiczna 12 000 000 akcji
o wartości 160 000 000 zł.

Doradztwo na zlecenie Spółki

Koncepcja rozwoju produkcji kontraktowej przez Spółkę. Poszukiwanie kontraktora z branży farmaceutycznej.

Zlecenie Spółki

Publiczna emisja akcji z podwyższenia kapitału o wartości
20 000 000 zł.

Doradztwo dla Spółki

Określenie wartości aportowej akcji Spółki.

Zlecenie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Wycena majątku Spółki dla celów ubezpieczenia.

Zlecenie DANONE Sp. z o.o.

Wycena dla potrzeb strategii budowy wartości Spółki.

Zlecenie Spółki

Emisja publiczna
12 000 000 akcji o wartości
160 000 000 zł

Doradztwo na zlecenie Spółki

Wycena Spółki oraz 10 podmiotów zależnych dla potrzeb korporacyjnych.

Zlecenie Spółki

Wyceny 13 podmiotów Grupy Holdingowej dla potrzeb korporacyjnych.

Zlecenie Spółki

Napisz do nas Kontakt

BAA logo

BAA Polska to zespół doświadczonych ekspertów oraz lider wielopodmiotowych konsorcjów.

Przydatne linki

  • Projekty "START UP"
  • Sukcesja w firmie
  • Interim Management
  • Poszukiwanie inwestorów
  • Strategie rozwoju

Kontakt

BAA Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
tel:  (+ 48 22) 562 33 43
fax: (+ 48 22) 562 33 45

e-mail: baa@baa.com.pl

© Solmedia 2021