Grażyna Majcher-Magdziak

Prezes Zarządu, Dyrektor Projektów Doradztwa Strategicznego

Założyciel i przez 22 lata Prezes BAA Polska. Absolwent SGPiS (obecnie SGH), doktor nauk ekonomicznych, wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, a z ramienia przedsiębiorców doradca parlamentarny i stały członek Komisji Trójstronnej. Kierowała największymi, przekrojowymi projektami doradczymi, realizowanymi przez BAA Polska w tym dla Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Ministra Skarbu, Ministra Gospodarki, Agencji Rozwoju Przemysłu, UOKiK oraz dla liczących się podmiotów krajowych i zagranicznych. Była też lub jest doradcą wielu spółek i grup kapitałowych. Jako jeden z współtwórców Bussines Centre Club i aktywny członek zarządu tej organizacji opiniuje nowe regulacje prawne dotyczące prywatyzacji, rynku kapitałowego i funkcjonowania przedsiębiorstw, kierowane do BCC przez rząd oraz parlament i w tym obszarze prezentuje w mediach postulaty pracodawców pod adresem decydentów.

Z uwagi na jej dużą wiedzę i doświadczenie w doradztwie biznesowym od lat powoływana jest do jury prestiżowych w kraju konkursów dla przedsiębiorców takich jak Lider Polskiego Biznesu i Ambasador Polskiej Gospodarki. Pełni też funkcję arbitra w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej.


Ireneusz Krawczyk

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Projektów Doradztwa Inwestycyjnego

Studiował w Krakowie, gdzie rozpoczął karierę naukową, którą kontynuował w Warszawie na miejscowych uczelniach w instytutach i ośrodkach badawczo- rozwojowych. Doradztwem ekonomicznym zajmuje się od 1990r. Jest jednym z założycieli BAA Polska. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu BAA Polska.

Specjalizuje się w konstrukcji strategii rozwoju oraz w realizacji nowych projektów inwestycyjnych. Szczególnie bliskie są mu projekty z zakresu logistyki, lotnictwa, IT, rolnictwa, technologii przetwórstwa w branżach: chemicznej, petrochemicznej, drzewnej, materiałów budowlanych. Wykonał kilkadziesiąt projektów z zakresu finansowania dużych przedsięwzięć na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. W szczególny sposób interesuje się rynkami surowców odnawialnych i technologii produkcji oleochemikali. Jest lub był wieloletnim konsultantem kilkunastu dużych firm.


Sylwia Galant-Załęgowska

Członek Zarządu, Dyrektor Projektów Doradztwa UE

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu o specjalizacji 'Zarządzanie miastem'. Doradztwem ekonomicznym zajmuje się od 15 lat. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Instytutu Nowoczesnej Przedsiębiorczości.

Kieruje pracami Zespołu Doradców Europejskich BAA Polska, który pozyskał dofinansowanie z funduszy pomocowych UE dla wielu projektów rozwojowych, w tym dla przeszło 30 dużych przedsięwzięć z zakresu inwestycji infrastrukturalnych oraz prac badawczo-wdrożeniowych.

Specjalizuje się także w realizacji dużych prac ze sfery marketingu, organizacji i zarządzania. Kierowała złożonymi projektami dla Urzędu Miasta Wrocław, Gminy Warszawa - Centrum Mokotów, Płockiego Parku Przemysłowo - Technologicznego, a także dla PGNIG, PKN ORLEN oraz PKP.

Z ramienia BCC jest członkiem Zespołu Problemowego Trójstronnej Komisji ds. funduszy strukturalnych UE. Pełniła również funkcję członka Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.

Posiada uprawnienia dostępu do informacji niejawnych na mocy poświadczenia bezpieczeństwa nr M 00047 09 P.


Krzysztof Grądziel

Partner, Dyrektor Działu Rynku Kapitałowego

Doradztwem ekonomicznym zajmuje się od 1990 r. Jest jednym z założycieli BAA Polska.

Absolwent SGGW w Warszawie. Przez wiele lat był pracownikiem naukowym w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Uczestnik licznych seminariów i szkoleń z zakresu rachunkowości, finansów i transakcji kapitałowych.

Specjalizuje się w projektach sprzedaży i fuzji firm, transakcjach rynku kapitałowego oraz pracach związanych z pozyskiwaniem finansowania dla firm zarówno na rynku prywatnym, jak i w drodze oferty publicznej.

Kierował ogółem ponad 120 projektami, w tym największych transakcji prywatyzacyjnych oraz fuzji i przejęć firm. Koordynował proces wprowadzenia na giełdę kilkunastu spółek z różnych branż. Jest również autorem i współautorem wielu biznes planów, strategii i programów restrukturyzacyjnych oraz wycen podmiotów gospodarczych.

Od 2007 r. Krzysztof Grądziel jest członkiem Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka przy Ministrze Rozwoju Regionalnego.

Społecznie angażuje się w doradztwo na rzecz spółdzielni mieszkaniowych.


Agnieszka Borowicz

Partner, Dyrektor Działu Analiz Finansowych i Wycen

Studiowała w Wyższej Szkoły Biznesu - NLU w Nowym Sączu. Ukończyła dwa kierunki: Zarządzanie Finansami i Zarządzanie Strategiczne. Posiada także amerykański dyplom Bachelor of Arts, jako absolwentka College of Management and Business na National-Louis University w Chicago, Illinois. 

Doradztwem ekonomicznym zajmuje się od ponad 10 lat. Kieruje Zespołem Analityków Finansowych i Zespołem Wycen.

Specjalizuje się w modelowaniu strategii finansowych firm, tworzeniu biznes planów i studiów wykonalności projektów oraz w wycenach wartości podmiotów gospodarczych.

W swoim dorobku posiada ponad 150 znaczących projektów o charakterze strategicznym i finansowym.

Napisz do nas Kontakt

BAA logo

BAA Polska to zespół doświadczonych ekspertów oraz lider wielopodmiotowych konsorcjów.

Przydatne linki

  • Projekty "START UP"
  • Sukcesja w firmie
  • Interim Management
  • Poszukiwanie inwestorów
  • Strategie rozwoju

Kontakt

BAA Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
tel:  (+ 48 22) 562 33 43
fax: (+ 48 22) 562 33 45

e-mail: baa@baa.com.pl

© Solmedia 2021